Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế gồm những loại thuốc nào?

Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế gồm những loại thuốc nào?

Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm những loại thuốc sau.

Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế gồm những loại thuốc nào?

Danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế gồm những loại thuốc nào?

Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu bao gồm thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; danh mục thuốc thiết yếu; sử dụng danh mục thuốc thiết yếu và trách nhiệm thực hiện.

Danh mục thuốc thiết yếu gồm những loại thuốc nào?

Dược sĩ Đỗ Thu, giảng viên văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, danh mục thuốc thiết yếu được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y, nội dung bao gồm:

1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I)

2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:

a) Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và được miễn thử lâm sàng;

b) Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục II);

d) Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).

Cụ thể chi tiết danh mục thuốc thiết yếu nội dung như sau:

Download tại: danh mục thuốc thiếu yếu 2018

Nguồn: Thư viện pháp luật.

Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp.