Các mốc quan trọng khi xét tuyển Đại học, Cao đẳng Y Dược

Các mốc quan trọng khi xét tuyển Đại học, Cao đẳng Y Dược

Kỳ thi THPT quốc gia vừa kết thúc cũng là lúc bắt đầu các thí sinh có nguyện vọng học ngành Y Dược chọn trường Đại học cũng như Cao đẳng Dược.

Các mốc quan trong các thí sinh cần lưu ý

nhungmocquantrongsaukithiTHPTquocgia1_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *