Đình chỉ lưu hành thuốc Nexium 20mg và 40mg nhập lậu chưa được phép lưu hành

Thuốc Nexium 20mg và Nexium 40mg nhập lậu, chưa được phép lưu hành sẽ bị đình chỉ lưu hành đây là thông báo đưa ra của Cục Quản lý Dược ngày 30/5/2018. Tổng hợp danh mục thuốc tim mạch bạn cần nhớ Công ty Dược FDI chỉ được nhập thuốc nhưng không được phân phối thuốc Đọc thm »

Bộ Y tế quy định Trình Dược Viên phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên

Theo Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành quy định Trình Dược Viên phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên có hiệu lực từ 1/6/2018. Tại sao nghề Trình Dược viên lại thu hút giới trẻ? Nghề Trình Dược Viên có phải việc nhàn thu nhập khủng? Học Cao đẳng Y Đọc thm »