Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không?

Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không? Tôi đã từng tốt nghiệp trung cấp kế toán. Nhưng do áp lực công việc quá lớn nên tôi đang có ý định học văn bằng 2 trung cấp Dược. Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Dược Hà Đọc thm »