Có nên làm Trình dược viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược?

Có nên làm Trình dược viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược? Có nhiều bạn vẫn nghĩ học Trung cấp Dược ra chỉ để đi bán thuốc, tuy nhiên học Trung cấp Dược ra bạn có thể làm được rất nhiều công việc khác liên quan đến thuốc ví dụ như Trình dược viên, Đọc thm »