Chỉ cần tốt nghiệp THPT đủ điều kiện học Cao đẳng Dược Hà Nội?

Chỉ cần tốt nghiệp THPT đủ điều kiện học Cao đẳng Dược Hà Nội? Theo quy chế tuyển sinh quy định của Bộ GD&ĐT năm 2016, ngưỡng trúng tuyển các trường Cao đẳng Dược Hà Nội chỉ cần : Tốt nghiệp THPT cấp 3. Chính vì vậy những bạn được xét tốt nghiệp THPT Quốc Đọc thm »