Nghề Y là kết tinh của một đôi bàn tay khéo léo, trái tim nhân hậu và sự hi sinh cao cả

“Người làm việc với đôi bàn tay là một thợ thủ công, làm việc với tâm trí là một nhà khoa học, với trái tim là một nghệ sĩ. Nhưng người làm việc với bàn tay, tâm trí, trái tim và cả sự hi sinh thì đó chính là người làm trong lĩnh vực Y tế”.