Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020


Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung bình: 5.00 trong tổng số 5)
Loading...

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12 sau đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn thi THPT quốc gia năm 2020.

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020

Thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam lớp 12 ôn thi THPT quốc gia 2020

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, môn Lịch sử được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Về nội dung ôn thi, phạm vi nội dung ôn thi sẽ bao gồm kiến thức cả 3 năm lớp 10, 11, 12, chủ yếu là lớp 12. Để ôn thi một cách hiệu quả, thí sinh nên hệ thống toàn bộ các sự kiện theo mốc thời gian cụ thể.

Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12 sau đây các em học sinh có thể tham khảo để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Nội dung chương trình lịch sử lớp 12 phần Lịch sử Việt Nam gồm có các bài sau đây:

Chương I: Việt Nam từ Năm 1919 đến năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký học Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội.
Địa chỉ: 212 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0996.212.212 - 0886.212.212