Home Tin Giáo dục Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược học cổ truyền

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược học cổ truyền

0
Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược học cổ truyền

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện về văn bằng, giấy chứng nhận về y dược cổ truyền và thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Theo Thông tư quy định này, các loại giấy chứng nhận của Lương y, Lương Dược, bài thuốc gia truyền và văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật dược có hiệu lực (ngày 01/1/2017). Như vậy với những cá nhân đã có các chứng chỉ, văn bằng, giấy chứng nhận được quy định tại Thông tư trên và có đủ điều kiện thực hành sẽ được phép kinh doanh Dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.

Tìm hiểu thông tin từ Ban lãnh đạo Cao đẳng Y Dược Hà Nội, quy định về giấy chứng nhận Lương y, Lương dược, văn bằng khác về y dược cổ truyền và giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền trong dự thảo cụ thể như sau:

  1. Giấy chứng nhận về lương y chuyên khoa, lương y đa khoa, lương dược sẽ được được Bộ Y tế cấp; giấy chứng nhận kinh doanh thuốc phiến, giấy chứng nhận đủ điều kiện mở đại lý y học cổ truyền, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sống được Sở Y tế cấp theo quy định tại Thông tư số 13/1999/TT-BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế.
  2. Các loại Giấy chứng nhận trước thời điểm hiệu lực của Thông tư số 13/1999/TT-BYT có hiệu lực:
  • Giấy chứng nhận về trình độ y dược cổ truyền được Sở Y tế; Sở Y tế phối hợp với Hội đông y tỉnh, Trung Ương Hội đông y Việt Nam; các trường đại học, cao đẳng, Trung học cấp;
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp Lương y thừa kế được trường đại học, cao đẳng, Trung học cấp.
  1. Giấy chứng nhận Lương y được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y.
  2. Giấy chứng nhận, chứng chỉ về y dược cổ truyền được các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp y (ví dụ như Y sĩ Y học Cổ truyền), dược đào tạo trước thời điểm Luật dược có hiệu lực (trước ngày 01/01/2017).
  3. Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền được Sở Y tế cấp theo Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Cũng theo dự thảo này, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc cổ truyền phải có một trong các văn bằng chuyên môn quy định tại khoản (1), (2) nói trên và có 1 năm thực hành hoặc hành nghề tại cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu hoặc tại khoa dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Với những người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu phải có một trong các văn bằng chuyên môn theo quy định và có 1 năm thực hành về dược cổ truyền nghề tại cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền hoặc tại khoa dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Hà Nội.

Đối với các Tỉnh, thành phố có làng nghề truyền thống được UBND tỉnh, thành phố công nhận thì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu theo Dựu thảo phải có Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 6 tháng của cơ sở có chức năng đào tạo về dược cấp.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sơ chế, bào chế thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có một trong các văn bằng chuyên môn theo quy định trên và có 1 năm thực hành về dược cổ truyền nghề tại cơ sở sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền hoặc tại khoa dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Điều kiện sản xuất, bán buôn, bán lẻ thuốc gia truyền

Theo Dự thảo về văn bằng, giấy chứng nhận về y dược cổ truyền và thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dược, người có bài thuốc gia truyền được quyền sử dụng thuốc gia truyền cho người bệnh phù hợp với chẩn đoán bệnh tại cơ sở phòng chẩn trị.

Người có bài thuốc gia truyền được sản xuất và kinh doanh thuốc gia truyền trên toàn quốc sau khi được Bộ Y tế cấp số đăng ký.

Như vậy với những sinh viên chuyên ngành Dược hệ Đại học, Cao đẳng Dược hay Trung cấp Dược, Y sĩ Y học Cổ truyền,…cần đặc biệt chú ý để tránh những rắc rối trong quá trình hành nghề.