Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ra trường có xin được việc?

Học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ra trường có xin được việc? Em đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán nhưng không tìm được việc nên muốn chuyển qua học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược, vậy sau khi ra trường có xin được việc hay không? (Thu Trang-Yên Bái) Văn bằng 2 Đọc thm »