Học chuyển đổi văn bằng 2 trung cấp Dược ngoài giờ hành chính ở đâu?

Học chuyển đổi văn bằng 2 trung cấp Dược ngoài giờ hành chính ở đâu? Có nhiều bạn đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng nhưng yêu thích ngành Dược muốn được học thêm văn bằng 2 trung cấp Dược ngoài giờ hành chính nhưng vẫn băn khoăn không biết học ở đâu? Học Đọc thm »

Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không?

Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không? Tôi đã từng tốt nghiệp trung cấp kế toán. Nhưng do áp lực công việc quá lớn nên tôi đang có ý định học văn bằng 2 trung cấp Dược. Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Dược Hà Đọc thm »