Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không?

Tốt nghiệp trung cấp kế toán có được học văn bằng 2 trung cấp Dược không? Tôi đã từng tốt nghiệp trung cấp kế toán. Nhưng do áp lực công việc quá lớn nên tôi đang có ý định học văn bằng 2 trung cấp Dược. Tuyển sinh Văn bằng 2 Trung cấp Dược Hà Đọc thm »

Văn bằng 2 Trung cấp Dược là giải pháp cho khủng hoảng thừa cử nhân

Văn bằng 2 Trung cấp Dược là giải pháp cho khủng hoảng thừa cử nhân Thất nghiệp đã trở thành vấn nạn đáng báo động của nước ta, số lượng cử nhân, thạc sĩ ra trường thất nghiệp đang tăng lên theo từng năm nhưng chưa có một giải pháp nào được coi là đúng Đọc thm »

Chuyển đổi Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm từ Trung cấp Dược

Chuyển đổi Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm từ Trung cấp Dược Em đã tốt nghiệp Trung cấp Dược, nay muốn học chuyển đổi Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm do sở thích thì thời gian học bao lâu? Hồ sơ chuyển đổi Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm cần những gì? Tuyển sinh Trung Đọc thm »