Học Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu ra trường làm những công việc gì?

Học Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu ra trường làm những công việc gì? Em muốn học Trung cấp Kỹ thuật Vật lý trị liệu tại Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur, sau khi ra trường em có thể làm việc ở đâu và làm những công việc gì? Tuyển sinh Văn bằng Đọc thm »