Đại học Y Dược ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhưng điểm chuẩn cao?

Đại học Y Dược ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhưng điểm chuẩn cao? Mặc dù luôn nằm trong top những trường có điểm chuẩn cao nhất, tuy nhiên năm 2016 nhiều trường đại học Y Dược lại đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp. Cao đẳng Dược – Đọc thm »