Trúng tuyển Cao đẳng Dược đợt 1 mà không nhập học có được xét NV2?

Trúng tuyển Cao đẳng Dược đợt 1 mà không nhập học có được xét NV2? Em đã trúng tuyển Cao đẳng Dược số 101 Tô Vĩnh Diện Hà Nội đợt 1 nhưng em không đến nhập học. Nay em muốn đăng ký lại vào đợt xét tuyển nguyện vọng 2 có được không? (Nguyễn Thùy Đọc thm »