Cao đẳng Dược Hà Nội muốn đọc đúng tên thuốc phải đọc đúng Tiếng Việt

Cao đẳng Dược Hà Nội muốn đọc đúng tên thuốc phải đọc đúng Tiếng Việt Là một Dược sĩ không chỉ phải giỏi về chuyên môn – sáng về Y đức. Mà người dược sĩ cần phải tinh thông tất cả các loại tên thuốc- cách đọc tên thuốc theo đúng chuẩn ngữ pháp của Đọc thm »