Sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng đều thích tham gia tình nguyện?

Sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng đều thích tham gia hoạt động tình nguyện? Muốn làm một Điều dưỡng viên trước tiên cần có sự cảm thông, chia sẻ với người bệnh, với xã hội. Vậy có phải sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng đều thích tham gia tình nguyện? Thông báo tuyển sinh Cao Đọc thm »