Ngành Dược Việt Nam đến năm 2020: thuốc nội địa sẽ chiếm 80% thị phần

Ngành Dược Việt Nam đến năm 2020: thuốc nội địa sẽ chiếm 80% thị phần Đến năm 2020 thuốc nội địa sẽ chiếm 80% thị phần trong nước, đó là mục tiêu được đề ra trong chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiềm năng Đọc thêm »