Chàng trai nhặt được 7.400 USD trả lại người đánh rơi được nhiều Doanh nghiệp mời về làm việc

Cảm kích trước sự việc chàng trai nhặt được 7.400 USD trả lại cho vị khách nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ lòng mong muốn mời anh về làm việc để giúp anh có thể chăm lo cho gia đình Nhiều doanh nghiệp muốn mời Hiền về làm việc để giúp anh chăm Đọc thm »