Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược học cổ truyền

Bộ Y tế đề xuất quy định điều kiện về văn bằng, giấy chứng nhận về y dược cổ truyền và thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dược. Lệ phí xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2017 Đề xuất tiếp tục tăng học phí các trường Đại học Công Đọc thm »