Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu?

Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu? Tôi đã tốt nghiệp Trung cấp Dược năm 2015, hiện nay tôi muốn học liên thông lên Cao đẳng Dược. Vậy thời gian học liên thông là bao lâu, hồ sơ đăng ký như thế nào? (Dương Huyền Trang – Đọc thm »

Học liên thông Cao đẳng Dược cần những điều kiện như thế nào?

Học liên thông Cao đẳng Dược cần những điều kiện như thế nào? Có khá nhiều bạn đã tốt nghiệp trung cấp Dược và đang đi làm và có mong muốn được học liên thông lên Cao đẳng Dược để có nhiều cơ hội phát triên hơn trong công việc. Có rất nhiều câu hỏi Đọc thm »