Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược năm 2017 cần điều kiện gì?

Học Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược năm 2017 cần điều kiện gì? Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông Cao đẳng Dược năm 2017 cho phép thí sinh tốt nghiệp Trung cấp ở một ngành bất kỳ thuộc nhóm ngành sức khỏe có thể liên thông lên Cao đẳng Dược Đọc thm »