Học Cao đẳng Dược chính quy bằng con đường liên thông năm 2016

Học Cao đẳng Dược chính quy bằng con đường liên thông năm 2016 Xu hướng phát triển của ngành dược yêu cầu nhân lực phải có trình độ Cao đẳng Dược đã trở lên cấp thiết trong tình hiện nay để chuẩn hoá trình độ Dược sĩ theo yêu cầu của Bộ Y tế. Xem Đọc thêm »

Học liên thông Cao đẳng Dược cần những điều kiện như thế nào?

Học liên thông Cao đẳng Dược cần những điều kiện như thế nào? Có khá nhiều bạn đã tốt nghiệp trung cấp Dược và đang đi làm và có mong muốn được học liên thông lên Cao đẳng Dược để có nhiều cơ hội phát triên hơn trong công việc. Có rất nhiều câu hỏi Đọc thêm »