Sinh viên ngã ngửa vì học phí nhiều trường tăng gấp 3 lần so với năm 2016

Sinh viên ngã ngửa vì học phí nhiều trường tăng gấp 3 lần so với năm 2016 Rất nhiều trường đã không công khai mức học phí ngay từ đầu, khiến rất nhiều thí sinh sau khi nhập học mới “té ngửa” vì mình chọn trường có mức học phí quá cao. Các trường Đại Đọc thm »