Điều kiện Xét tuyển NV2 Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội như thế nào?

Điều kiện Xét tuyển NV2 Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội như thế nào? Em không trúng tuyển ĐH Xét nghiệm, giờ em muốn đăng ký Xét tuyển vào Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội, nhưng không biết điều kiện Xét tuyển là gì? Điều kiện Xét tuyển  Cao đẳng Xét nghiệm Hà Nội như Đọc thm »

Thông báo Cao đẳng Y Dược Pasteur được Miễn 100% học phí năm 2017

Trường Cao đẳng Y – Dược Pasteur thông báo chính sách An Sinh – Giáo dục: Miễn 100% học phí cho thí sinh học Cao đẳng dược, Cao đẳng Điều Dưỡng và Xét nghiệm Y học tại Hà Nội, Tp HCM và Yên Bái năm 2017. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur miễn 100% học Đọc thm »