Kỹ năng tham gia phỏng vấn tuyển dụng cho sinh viên Cao đẳng Dược

Kỹ năng tham gia phỏng vấn tuyển dụng cho sinh viên Cao đẳng Dược Sinh viên Cao đẳng Dược được dạy cách để thành thạo với ngành Dược nhưng lại không được dạy cách để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng sau khi ra trường. Vậy muốn ghi điểm với nhà tuyển dụng, ngoài CV xin việc, bạn Đọc thm »

Có nên làm Trình dược viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược?

Có nên làm Trình dược viên sau khi tốt nghiệp Trung cấp Dược? Có nhiều bạn vẫn nghĩ học Trung cấp Dược ra chỉ để đi bán thuốc, tuy nhiên học Trung cấp Dược ra bạn có thể làm được rất nhiều công việc khác liên quan đến thuốc ví dụ như Trình dược viên, Đọc thm »

Tăng lương cho giáo viên Cao đẳng Dược có thu hút được thầy giỏi?

Tăng lương cho giáo viên Cao đẳng Dược được coi là một giải pháp chủ chốt thu hút được những người tài giỏi gắn bó với nghề và làm tăng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Ngành Dược. Tiêu chí lựa chọn Trường Cao đẳng Dược học năm 2016 Học Cao đẳng Dược liệu Đọc thm »