Học Cao đẳng Điều dưỡng – Con đường ngắn nhất để thành công

Học Cao đẳng Điều dưỡng – Con đường ngắn nhất để thành công Theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT Quốc gia là đủ điều kiện học Cao đẳng Điều Dưỡng, cơ hội việc làm không hề thua kém Điều dưỡng Đại học… Liên thông từ Cao đẳng Đọc thm »

Năm 2016 chỉ cần tốt nghiệp THPT có thể học Trường Cao đẳng Điều Dưỡng?

Năm 2016 chỉ cần tốt nghiệp THPT có thể học Trường Cao đẳng Điều Dưỡng? Quy chế tuyển sinh Cao đẳng mới của Bộ GD&ĐT là ngưỡng điểm đảo bảo chất lượng đầu vào đối với cao đẳng là tốt nghiệp THPT. Nghĩa là thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện Đọc thm »