Học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2 có được liên thông Cao đẳng Dược?

Học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2 có được liên thông Cao đẳng Dược? Em đang học Trung cấp Dược hệ Văn bằng 2. Vậy em có được liên thông lên Cao đẳng Dược sau khi tốt nghiệp không? Bằng cấp sau khi tốt nghiệp có giá trị như bằng chính quy không ạ? Đọc thêm »

Có được thi liên thông Cao đẳng Dược khi chưa tốt nghiệp Trung cấp?

Có được thi liên thông Cao đẳng Dược khi chưa tốt nghiệp Trung cấp? Em đang học Trung cấp Dược và hiện vẫn chưa tốt nghiệp. Nhà trường cho em hỏi em có được đăng ký thi liên thông Cao đẳng Dược trước khi tốt nghiệp không? Hồ sơ đăng ký gồm những gì, thời Đọc thêm »

Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu?

Thời gian học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Dược là bao lâu? Tôi đã tốt nghiệp Trung cấp Dược năm 2015, hiện nay tôi muốn học liên thông lên Cao đẳng Dược. Vậy thời gian học liên thông là bao lâu, hồ sơ đăng ký như thế nào? (Dương Huyền Trang – Đọc thêm »