Tập hợp các Đại học cùng chuyên ngành, giảm số lượng trường công lập

Tái cấu trúc hệ thống các trường đại học, cao đẳng là vấn đề được các chuyên gia đặt ra tại Hội thảo Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế tổ chức ngày 12/6. Trường ĐH quy định sinh viên không được Đọc thm »

Chàng trai nhặt được 7.400 USD trả lại người đánh rơi được nhiều Doanh nghiệp mời về làm việc

Cảm kích trước sự việc chàng trai nhặt được 7.400 USD trả lại cho vị khách nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ lòng mong muốn mời anh về làm việc để giúp anh có thể chăm lo cho gia đình Nhiều doanh nghiệp muốn mời Hiền về làm việc để giúp anh chăm Đọc thm »