ĐHQG TP.HCM xin lỗi về việc Liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp lên Thạc sĩ ngành Dược

ĐHQG TP.HCM xin lỗi về việc Liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp lên Thạc sĩ ngành Dược Liên quan đến thông tin Liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp lên Thạc sĩ ngành Dược, trường Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức công bố lời xin lỗi vì lý do sai sót về câu Đọc thm »

Có hay không việc Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Thạc sĩ ngành Dược?

Có hay không việc Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Thạc sĩ ngành Dược? Đại học Quốc gia TP.HCM định hướng về việc tuyển sinh sau đại học. Cụ thể là nhà trường sẽ cho phép đào tạo Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Thạc sĩ ngành Dược? Y tá nam Đọc thm »