Bằng Bổ túc văn hóa có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2018

Bằng Bổ túc văn hóa có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2018 Em đã có bằng tốt nghiệp Bổ túc văn hóa thì có được xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội –  Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2018 hay không? Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Đọc thm »