Thời gian thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2017

Thời gian thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2017 Trong năm 2017, các thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất sau khi biết điểm thi, thí sinh cũng chỉ có thời gian một tuần để điều chỉnh nguyện vọng. Đọc thêm »