Xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2016 được cộng điểm ưu tiên thế nào?

Xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2016 được cộng điểm ưu tiên thế nào? Quy định cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016 được tính thế nào? Được mang những gì vào phòng thi đánh giá năng lực? Tiêu chí lựa chọn Trường Cao đẳng Dược học năm Đọc thm »