Đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng chỉ trong 18 – 20 tháng

Trở thành Điều dưỡng viên không hề khó với thời gian đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng chỉ trong 18 – 20 tháng theo quy định của Bộ LĐTB&XH. Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội tuyển sinh Văn bằng 2 Hồ sơ Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm Đọc thm »

Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017 rút ngắn?

Trước vấn đề thời gian đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017 được rút ngắn, Cao đẳng Y Dược Hà Nội đính chính thông tin cụ thể tại web chính thức. Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội tuyển sinh Văn bằng 2 Hồ sơ Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng Đọc thm »